Oferujemy wsparcie przy pozyskaniu finansowania na inwestycje realizowane na bazie naszych produktów, zarówno dla przedsiębiorstw jaki i dla jednostek samorządu terytorialnego. Stała współpraca z bankami i instytucjami finansowymi pozwala nam na bieżąco kontrolować możliwości pozyskania finansowania, w szczególności dla inwestycji proekologicznych. Banki coraz chętniej oferują kredyty na inwestycje, które mają na celu ograniczenie zużycia energii w wyniku realizacji projektów w zakresie efektywności energetycznej oraz zastosowania odnawialnych źródeł energii.

    Beneficjenci tych kredytów mogą liczyć m.in. na:
 • obniżoną marżę bankową
 • pozyskania grantu z UE w wysokości do 7,5% wartości kredytu
 • wsparcie finansowe z UE do 120.000 EUR na częściową spłatę kapitału udzielonego kredytu - do 12% jego wartości
 • sfinansowanie nawet do 100% kosztów netto inwestycji
 • karencję w spłacie kapitału
 • długi okres kredytowania
 • spłatę kredytu w ratach w miesięcznych lub kwartalnych
 • zwolnienie z przedstawienia prognoz finansowych na okres udzielonego finansowania

    Przykładowe projekty finansowane kredytami na preferencyjnych warunkach:
 1. wymiana oświetlenia(w tym nieefektywnego oświetlenia ulicznego)
 2. montaż instalacji odnawialnej energii w istniejących budynkach lub obiektach przemysłowych
  • panele fotowoltaiczne
  • piece biomasowe
  • kolektory słoneczne
  • pompy ciepła
 3. instalacja efektywnego systemu wentylacji lub chłodzenia
 4. budowa odnawialnych źródeł energii tj.:
  • elektrownie fotowoltaiczne
  • biogazownie
  • elektrownie wiatrowe
  • instalacje energetycznego wykorzystania biomasy
  • termomodernizacja (np. docieplenie elewacji zewnętrznej, dachu, stropów, wymiana okien, drzwi).

 
Uwaga!
Wybór banku, rodzaju kredytu, warunki finansowania, wysokość oprocentowania oraz opłat i prowizji zależą od kondycji finansowej podmiotu starającego się o finansowanie i każdorazowo są ustalane przez bank rozpatrujący wniosek kredytowy.


Inwestycjom w nasze produkty będą sprzyjać również cele rozwojowe wskazane w unijnych i krajowych dokumentach strategicznych. Unia Europejska w latach 2014-2020 będzie wspierała działania proekologiczne, związane ze wdrażaniem strategii niskoemisyjnych oraz efektywnością energetyczną. Na ten cel przewidzianych jest ponad 300 mln Euro dotacji dla małych i średnich przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek, spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych. Kolejnym źródłem umożliwiającym Państwu sfinansowanie inwestycji ekologicznych jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dopłaty z tych instytucji mogą mieć formę bezzwrotnych dotacji lub kredytów i pożyczek udzielanych na preferencyjnych warunkach. W ciągu najbliższego miesiąca pojawią się informacje o konkursach na dotacje i preferencyjne pożyczki i kredyty, które będą dostępne w 2015 roku. Jeśli chcieliby Państwo już w chwili obecnej zacząć przygotowywać się do pozyskania dotacji proponujemy opracowanie Biznes Planu Europejskiego wraz z audytem dotacyjnym. Decydując się na takie rozwiązanie otrzymacie Państwo od nas szczegółowy wykaz wad i zalet projektu lub Spółki wraz z proponowanymi działaniami. W ramach opłaty stałej za Biznes Plan znajduje się napisanie jednego wniosku unijnego zaproponowanego przez nas i wybranego przez Państwa.
Przedsiębiorstwa i JST zainteresowane otrzymaniem finansowania na nasze produkty prosimy o kontakt z firmą doradczą, z którą współpracujemy:

                  BFB Consulting
                  Anita Serafin
                  tel. 502 296 926
                  e-mail: anita@arwpolska.pl

W celu sprawniejszej weryfikacji Państwa zdolności kredytowej prosimy o przesłanie Doradcy następujących dokumentów:
LISTA DOKUMNETÓW
DO WSTĘPNEJ
OCENY ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ
PEŁNA
KSIĘGOWOŚĆ
KSIĄŻKA
PRZYCHODÓW I
ROZCHODÓW
Dokumenty rejestrowe firmy (NIP, REGON, KRS lub wpis do CEiDG) + +
Bilans i Rachunek Zysków i Strat – za 2013 r. +  
Bilans i Rachunek Zysków i Strat – aktualny okres 2014 r. +  
Podsumowanie Książki przychodów i rozchodów – za 2013 r.   +
Podsumowanie Książki przychodów i rozchodów – aktualny okres 2014 r.   +
Wydruk z ewidencji środków trwałych wraz z wartością amortyzacji za 2013 r.   +
Wydruk z ewidencji środków trwałych wraz z wartością amortyzacji za aktualny okres 2014 r.   +
Deklaracje podatkowe PIT za 2013 r. wraz z potwierdzeniem złożenia w Urzędzie Skarbowym
UWAGA! DOTYCZY OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ I WSPÓLNIKÓW SPÓŁEK CYWILNYCH
  +
Informacje o istniejących zobowiązaniach firmowych (kredyty, pożyczki, karty kredytowe, leasingi, faktoring, gwarancje)
 • instytucja udzielająca
 • rodzaj zobowiązania
 • kwota udzielona
 • kwota do spłaty
 • wysokość raty
 • termin spłaty
 • zabezpieczenia
 • czy są spłacane terminowo?
+ +
W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą lub wspólników spółek cywilnych informacje o istniejących zobowiązaniach osobistych (kredyty, pożyczki, karty kredytowe, leasingi)
 • instytucja udzielająca
 • rodzaj zobowiązania
 • kwota udzielona
 • kwota do spłaty
 • wysokość raty
 • termin spłaty
 • zabezpieczenia
 • czy są spłacane terminowo?
  +
UWAGA!W TRAKCIE ANALIZY MOŻE POJAWIĆ SIĘ PROŚBA O DOSTRACZENIE DODATKOWYCH DOKUMNETÓW!

    Naszymi Partnerami są m.in.: