Światło należy do najistotniejszego czynnika środowiska wpływającego na wzrost i rozwój roślin. Jest niezbędne  do uprawy roślin w warunkach całkowitego  braku światła słonecznego oraz jest niezbędne w uprawie szklarniowej( doświetlania) lub w tunelach foliowych przy niewystarczającym naturalnym oświetleniu. Źródłami światła stosowanymi przy uprawie roślin są: luminescencyjne źródła światła, lampy wyładowcze – wysokoprężne lampy rtęciowe i wysokoprężne lampy sodowe oraz lampy półprzewodnikowe tzw. LED.
W praktyce są stosowane luminescencyjne źródła światła tzw. świetlówki. Zużywają one mniej energii niż źródła żarowe ale wydzielają duże ilości ciepła i ich właściwości spektralne wymagają doboru świetlówek emitujących światło o różnej długości fali. Ponadto zawierają trującą rtęć. Najczęściej obecnie stosuje się wysokoprężne lampy sodowe, których charakterystyka spektralna nie jest dostosowana do zakresu absorpcji widma aktywnej fotosyntezy. Ta charakterystyka jest trudna do modyfikacji. Lampy sodowe wydzielają bardzo duże ilości ciepła, co może stanowić poważny problem  np. przy produkcji mikro-sadzonek, wrażliwych na przegrzanie i uszkodzenie termiczne. Najnowocześniejszym źródłem światła są lampy półprzewodnikowe tzw. LED-y. Są to produkty szybko rozwijającej się technologii, dające nowe możliwości zastosowania w uprawie roślin. Ich najważniejsze cechy to bardzo wysoka skuteczność świetlna, brak promieniowania podczerwonego i znikomy udział promieniowania UV oraz możliwość modyfikacji składu spektralnego. Systemy oświetleniowe firmy  Lafoge  odpowiadają na zapotrzebowanie efektywnych źródeł światła dla uprawy roślin.
Firma Lafoge konstruuje swoje produkty umożliwiające uprawę roślin w warunkach sztucznego oświetlenia, a także dla doświetlania w szklarniach i uprawach w tunelach foliowych oraz w produkcji mikro-sadzonek i uprawie roślin „in vitro”.
Produkty te charakteryzuje możliwość regulacji intensywności światła i składu spektralnego dostosowanego do aktualnych potrzeb roślin. Niewielkie ilości wydzielanego ciepła zmniejszają koszty chłodzenia  pomieszczeń uprawy roślin. Oprócz komercyjnego zastosowania w uprawach ogrodniczych systemy firmy Lafoge mogą być zastosowane w wysokospecjalistycznych hodowlach akwarystycznych oraz w projektach mini szklarni domowych ( uprawy amatorskie, hobbistyczne).
Istotną zaletą systemu firmy Lafoge jest wysoka oszczędność zużycia energii elektrycznej przy wysokiej wydajności światła, możliwość regulacji składu spektralnego światła dostosowanego do aktualnych potrzeb roślin dla fotosyntezy i fotomorfogenezy (ważne dla intensywności wzrostu i rozwoju roślin – zakwitania, owocowania itd.). Ponadto optymalna geometria strumienia świetlnego  systemu Lafoge , połączona jest z optymalnym odprowadzeniem ciepła pracujących diod , długowiecznością i bezawaryjnością ich pracy.